ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਾਰਕੁਏਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਗੈਬਰੀਅਲ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਮਾਰਕੁਏਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ...