ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ

ਲੰਡਨ, (ਪਪ) : ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ...