ਸਸਕੈਚਵਨ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ

ਸਸਕਾਟੂਨ, (ਪਪ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਸਕੈਚਵਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ।...

ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ

ਸਸਕਾਟੂਨ, (ਪਪ) ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ...

ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸਿਖਰ ਵੱਲ

ਸੈਸਕਾਟੂਨ,(ਪਪ) ਸਕੌਟੀਆ ਬੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਆਟੋ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰੇ 2012 ਦੌਰਾਨ 55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਸੇਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ...