ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ Re-issue ਕਰਾਓ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਣੋਂ ਖ਼ਬਰ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿ – ਇਸ਼‍ੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿ – ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿ – ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸ‍ਟੈਪ‍ਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿ – ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਜ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿ – ਇਸ਼‍ੂ ਅਤੇ ਕ‍ੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ –

– ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਜ ਖਤ‍ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ
– ਇਸਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤ‍ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖਤ‍ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ
– ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ
– ਪਾਸਪੋਰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ
– ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ‍ਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ

ਸ‍ਟੈਪ – 1
– ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸ‍ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰੋ।
– ਅਪ‍ਲਿਆਈ ਫਾਰ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ / ਰਿ – ਇਸ਼‍ੂ ਆਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਸ‍ਟੇਪ – 2
– ਜਰੂਰੀ ਡਿਟੇਲ‍ਸ ਭਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ।
– ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵ‍ਿਯੂ ਸੇਵ‍ਡ / ਸਬਮਿਟੇਡ ਐਪ‍ਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸ‍ਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਅਪਾਇੰਨ‍ਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ।
– ਅਪਾਇੰਨ‍ਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇ ਐਂਡ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਅਪਾਇੰਨ‍ਟਮੈਂਟ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਸ‍ਟੇਪ – 3
– ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਜ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਨ‍ਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
– ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਡਿਟ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ (ਮਾਸ‍ਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਜਾ), ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ‍ਟੇਪ – 4
– ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ‍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪ‍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ARN) ਜਾਂ ਅਪਾਇੰਨ‍ਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਇੰਨ‍ਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਓ।

ਈ – ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ
– ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫਲਾਇਨ ਫ਼ਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਡਿਟੇਲ‍ਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿ – ਇਸ਼‍ੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
– ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਫਾਰੰਸ ਐਂਡ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਸੈਕ‍ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਈ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਫ਼ਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
– ਇਸਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਡੇਟ ਐਂਡ ਸੇਵ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ XML ਫਾਇਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਇਲ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
– ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਈ – ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਫਾਇਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
– ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇ ਐਂਡ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਅਪਾਇੰਨ‍ਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਪਾਇੰਨ‍ਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ।
– ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ‍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੇਸਿਪ‍ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ Re-issue ਕਰਾਓ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਣੋਂ ਖ਼ਬਰ